Pravico do vpogleda v podatke eRKG imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, člani kmetije in namestniki, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in ki so si pridobili katerega od digitalnih spletnih potrdil overiteljev vpisanih v register overiteljev v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, HALCOM-CA, AC NLB, POŠTA CA).


Za zagotovljeni elektronski dostop mora uporabnik uporabljati strojno in programsko opremo, ki ustreza naslednjim pogojem – preveri pogoje:

  • spletni brskalnik Firefox (1.4 ali višja), Netscape (7.0 ali višji), Internet Explorer (6.0 ali višji),
  • Adobe Acrobat Reader (5.0.5 ali višji),
  • ustrezen modem (priporočeno ISDN).