eRKG je spletna aplikacija, ki omogoča nosilcem kmetijskih gospodarstev, da lahko pregledujejo svoje podatke iz aplikacije registra kmetijskih gospodarstev.
Podatke, ki jih vsebuje aplikacije registra kmetijskih gospodarstev se vodijo na Upravnih enotah in vsebujejo naslednje zbirke podatkov s področja kmetijstva:

  • register kmetijskih gospodarstev,
  • evidenco grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva,
  • register skupnih pašnikov,
  • evidenco pridelovalcev hmelja,
  • evidenco pridelovalcev oljk,
  • evidenco pridelovalcev sadjv intenzivnih nasadih,
  • evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih in
  • register pridelovalcev grozdja in vina.

Uporabnikom eRKG aplikacija omogoča tudi tiskanje informativnega izpisa podatkov iz aplikacije registra kmetijskih gospodarstev.